Paulovnija drvo

Paulovnija ili carsko drvo, poznato u Japanu kao kiri drvo, pripada porodici Scrophulariaceae. Postoji desetak vrsta Paulownije, kao i niz hibrida. Svi su poreklom iz Kine gde se uzgajaju više od 3000 godina. Dve najčešće uzgajane vrste u Kini su Paulovnija fortunei u vlažnim subtropskim predelima južno od reke Jangce i Paulovnija Elongata iz toplih predela severno od reke Jangce.

Logično je pitati se zašto se Paulovnija tek sada pojavljuje kod nas kada je tako rasprostranjena u Kini i to već godinama. Stvar je u tome što su, preko udruženja uzgajivača Planto, tek sada dostupne vrste koje trpe velike temperaturne razlike i koje su adaptirane na naše klimatske uslove.

Do sada je Paulovniju odlikovalo mnogo izuzetnih karakteristika: brz i pravilan rast, velika iskorišćenost biljke, laka obrada i kvalitetno tehničko drvo, itd, ali nažalost i jedna loša: neotpornost na velike temperaturne razlike. Sada je, u ponudi rasdanika PaulowniaKos, zahvaljujući ukrštanjima,  hibridi koji su adaptirani na naša područja i koji trpe zimi temperature do -29C a leti do +45C.

ZAŠTO Paulovnija drveće raste tako brzo?

Paulovnija ima ogromnu lisnu površinu i izrazitu sposobnost pretvaranja ugljendioskida u vodu i biljne šećere kroz proces fotosinteze.

Pod dobrim uslovima, stabla će dostići 20m visine, i 42 cm obima debla (mereno u visini grudi) za 5 – 7 godina, a biće spremna za industrijsku upotrebu (do 1m3 drveta u deblu) za 7 do 10 godina. Zatim, nakon seče, stablo će se obnoviti iz sopstvenog panja, što nije zanemarljivo u pogledu ukupne investicije. I tako do čak 7 ciklusa eksploatacije

Proizvodnja biomase pod kontrolisanim uslovima, dostiže 70 tona godišnje po hektaru, i to već od druge godine